loga kniznicapp psk 

  

Medziknižničná výpožičná služba


Žiadanku môžu posielať len knižnice. Ak má knižnica vo svojom fonde zo žiadaného titulu len 1 exemplár, MVS na daný titul neposkytne.

 

ŽIADAJÚCA INŠTITÚCIA:

ŽIADAME O VÝPOŽIČKU KNIHY:

ŽIADAME O XEROKÓPIU ČLÁNKU:

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE:

captcharefresh

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com