loga kniznicapp psk 

  

Bibliografie

 • 1.Hviezdoslav v Kežmarku. Personálna, 1966, 42 zázn.
 • 2.Dr. Vojtech Alexander. Personálna, 1967, 33 zázn.
 • 3.Starý Kežmarok v literatúre. Geografická, 1969, 455 zázn.
 • 4.[Literárny život Kežmarku]. Tematická, 1969, 118 zázn.
 • 5.Pohľady na kultúru popradského okresu. Tematická. 1970. 60 zázn.
 • 6.P. J. Šafárik v Kežmarku. Personálna. 1970, 38 zázn.
 • 7.Ján Chalupka (1871-1971). Personálna, 1972, 68 zázn.
 • 8.Literatúra oSpišskej Belej. Geografická, 1972, 556 zázn.
 • 9.Janko Kráľ. Personálna, 1972, 64 zázn.
 • 10.Janko Jesenský. Personálna, 1973, 221 zázn.
 • 11.Protifašistický odboj vpodtatranskej oblasti. Tematická, 1973, 367 zázn.
 • 12.Jozef Maximilián Petzval. Personálna, 1977, 38 zázn.
 • 13.Fraňo Kráľ. Personálna, 1978, 36 zázn.
 • 14.Okres Poprad vtlači 1976-1977. Súbežná, 1979, 4567 zázn.
 • 15.Okres Poprad vtlači 1978. Súbežná, 1980, 3416 zázn.
 • 16.[Tatranská galéria 1960-1979]. Tematická, 1981, 1253 zázn.
 • 17.SNP vokrese Poprad 1980-1984. Tematická, 1984, 79 zázn.
 • 18.Ondrej Korkoš. Personálna, 1985. 24 zázn.
 • 19.Belo Kapolka. Personálna, 1985, 50 zázn.
 • 20.Ján Korenko. Personálna, 1985, 53 zázn.
 • 21.Ján Olejník. Personálna, 1986, 454 zázn.
 • 22.Viera Švenková. Personálna, 1987, 155 zázn.
 • 23.Druhá sv. vojna vzápadnej Európe, Afrike Ázii a Tichomorí. Bg. krás. liter., 1987, 467 zázn.
 • 24.Bibliografia bibliografií Okresnej knižnice v Poprad. Bg. bibliografií, 1987, 78 zázn.
 • 25.Maša Haľamová. Personálna, 1988, 65 zázn.
 • 26.Životopisy výtvarných umelcov. Bg. krásnej literatúry, 1988, 385 zázn.
 • 27.Honoré de Balzac: Ľudská komédia. Bg. krásnej literatúry, 1989, 123 zázn.
 • 28.Okres Poprad vtlači 1987. Súbežná, 1989, 1673 zázn.
 • 29.Michal Trembáč. Personálna, 1989, 53 zázn.
 • 30.SNP vokrese Poprad 1985-1990. Tematická, 1990, 90 zázn.s
 • 31.Vlastimil Kovalčík. Personálna, 1990, 486 zázn.
 • 32.Ján Olejník 1986-1991. Presonálna, 1991, 82 zázn.
 • 33.Milan Hamada. Personálna, 1993, 478 zázn.
 • 34.Gregor Berzeviczy. Personálna, 1994, 22 zázn.
 • 35.Janko Silan. personálna, 1994, 986 zázn.
 • 36.Ivan Bohuš: Názvoslovie Vysokých Tatier. Bg. tatranských seriálov, 1995, 163 zázn.
 • 37.Ivan Bohuš: Rozprávanie otatranských štítoch. Bg. tatranských seriálov, 1995, 52 zázn.
 • 38.Ivan Bohuš: Rozprávanie otatranských dolinách. Bg. tatranských seriálov, 1995, 32 zázn.
 • 39.Ivan Bohuš: Kto bol kto vo Vysokých Tatrách. Bg. tatranských seriálov, 1995,
 • 40.Ivan Bohuš: Rozprávanie otatranských horských vodcoch. Bg. tatranských seriálov, 1996, 34 zázn.
 • 41.Ivan Bohuš: Rozprávanie oobjavovateľoch aobdivovateľoch V. Tatier Bg. tatranských seriálov 1996 63
 • 42.Ivan Bohuš: Tatranské dreviny okom historika. Bg. tatranských seriálov, 1996, 14 zázn.
 • 43.Július Andráši: Na tatran. vrcholoch, sedlách aštítoch. Tatran. dolinami. Bg. tatr. seriálov, 1996, 35 z.
 • 44.Anna Šoltésová: Náučnými trasami Vysokých Tatier. Bg. tatranských seriálov, 1996, 22 zázn.
 • 45.Poprad: Pohľady do minulosti. Tematická, 1996, 108 zázn.
 • 46.Ivan Bohuš. Personálna, 1997, 2050 zázn.
 • 47. Vysoké Tatry / Tatry 1962-2002. Bibliografia časopisu, 2002, 4257 zázn.
 • 48.  Za pokladmi dejín: výberová bibliografia, 2008, 176 záznamov
  49. Náboženské príbehy pre deti a mládež: výberová bibliografia, 2009, 61 záznamov
  50. Nenapraviteľný rebel: personálna bibliografia k životnému jubileu Antona Rákaya, 2010, 168 záznamov
  51. V bludnom kruhu drog: výberová bibliografia, 2010, 251 záznamov
  52. Spisovateľka spod Tatier: personálna bibliografia k životnému jubileu Viery Švenkovej, 2011, 443 záznamov
  53. Diagnóza F10 – alkoholizmus: výberová bibliografia, 2011, 137 záznamov
  54. Múzy Augustína Kuchára: personálna bibliografia, 2012, 97 záznamov
  55. Závislosti (fajčenie, gamblerstvo, workoholizmus, internetová závislosť, závislosť od televízie
  a konania v závislosti na sektách): výberová bibliografia, 2012, 125 záznamov
  56. Nora Baráthová: personálna bibliografia, 2014, 1277 záznamov
  57. Za pokladmi dejín: výberová bibliografia, 2015, 208  záznamov