loga kniznicapp psk 

  

Služby

Základné služby knižnice poskytované podľa zákona č. 126/2015  Z. z. o knižniciach.

 

Bezplatné služby:

Výpožičné služby

môže využívať každý občan, ktorý sa zaregistruje ako používateľ. Členstvo v knižnici sa každoročne obnovuje. Knižnica poskytuje absenčné a prezenčné výpožičky.

- Absenčne (mimo knižnicu) knižnica požičiava domácu a zahraničnú odbornú a krásnu literatúru, skriptá a učebnice, staršie čísla novín a časopisov, knihovnícku literatúru, hudobniny, zvukové knihy ( pre nevidiacich a slabozrakých).

- Prezenčne (v knižnici) sú čitateľom k dispozícii bežné čísla novín a časopisov, knižničné dokumenty všeobecnej študovne a študovne regionálnej literatúry(encyklopédie, slovníky, učebnice, príručky a iné) audiálne a audiovizuálne dokumenty, CD ROM-y, CD a DVD.

Konzultačné a bibliograficko-informačné služby

informácie o knižničnom fonde, knižničnom a výpožičnom poriadku, ďalších  službách knižnice, informácie o činnosti oddelení a pobočiek a pod.

 

Platené služby:

Medziknižničná výpožičná služba

V prípade, že používateľ má záujem o dokument, ktorý sa nenachádza vo fonde knižnice, môže mu tento knižnica zabezpečiť prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS) z vyššie organizovanej knižnice na základe písomnej objednávky používateľa. Medziknižničnú výpožičnú službu zabezpečuje oddelenie náučnej literatúry.
Rezervovanie 
dokumentov, ktoré sú požičané.

Internet 
poskytuje internetová študovňa v oddelení náučnej literatúry na sídlisku Západ
. Môžu ho využívať iba registrovaní používatelia knižnice.

Rešeršné služby

poskytuje knižnica na základe požiadavky pri vypracovávaní študijných prác, referátov a pod. na určitú tému. Výsledkom tejto služby je zoznam relevantných dokumentov týkajúcich sa zadanej problematiky.