loga kniznicapp psk 

  

Faktúry 2010 - 2012

Povinne zverejňované faktúry

(na základe zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).

 

č. faktúry

           

predmet

dodávateľ

celková hodnota v €

doručenie

splatnosť

zverejnené

006/11

pdff

jedálne kupóny

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

1500

3.1.2011

31.1.2011

31.5.2011

041/11

pdf f

jedálne kupóny

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

1200

28.1.2011

25.2.2011

31.5.2011

144/11

pdf f

jedálne kupóny

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

1200

28.3.2011

25.4.2011

31. 5.2011

189/11

pdf f

jedálne kupóny

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

1200

26.4.2011

24.5.2011

31.5.2011

237/11

pdf f

jedálne kupóny

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

1500

23.5.2011

20.6.2011

31.5.2011

341/11

pdff

jedálne kupóny LE CHEQUE    DEJEUNER s.r.o. 1500 29.7.2011 28.8. 2011 23.8. 2011
354/11 pdf f oprava auta PK Auto s. r. o. 3 605,70 4. 8. 2011 12. 8. 2011 24.8.2011
430/11 pdf f jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1500 27.9.2011 27.10.2011 5.10.2011
491/11 pdf f jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1 600 27.10.2011 26.11.2011 2.11.2011
497/11 pdf f elektrina Východoslovenská energetika, a. s. 1 017 23.10.2011 8. 11. 2011 21.11.2011
500/11 pdf f výpočtová technika Acom PP, s.r.o. 1012 7.11.2011 17.11.2011 21.11.2011
P324/11/2011 pdff podlahová krytina -  Interier Tatry s.r.o. 1422,20 28.11.2011 12.12.2011 12.12.2011
1120500102 pdff nábytok  Tempo Kondela, s.r.o.  1592,74  6.12.2011  13.12.2011  13.12.2011
594/11 pdff bibliobox LSE Integration s.r.o. 7512 15.12.2011 22.12.2011 15.12.2011
164/2011 pdff nábytok Adrián Šavel ŠATEX 11750,21 15.12.2011 19.12.2011 15.12.2011
P368/12/2011 pdff podlahová krytina - Juh 1

Interier Tatry s.r.o.

5058,80 29.12.2011 8.1.2012 4.1.2012
7411992492 pdf f Vyúčtovacia faktúra

SPP

1667,23 9.1.2012 23.1.2012 30.1.2012