loga kniznicapp psk 

  

Zmluvy

Obsah článku

(na základe zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).

Rok 2020

pdf pdf  pdf

26. 6. 2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01880,  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-02129, 

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-02132 

pdf

19. 6. 2020 Dohoda o odbere tepelnej energie k Zmluve č. ZM-T-43/2017

pdfpdf

9. 6. 2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, č. zmluvy: 00357541; Dohoda o splátkach

 pdf

8. 6. 2020 Kúpna zmluva č. 2020/Poprad/01

pdf

5. 6. 2020 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2020 č. : MK-2961/2020/3.2

pdfpdf

11. 5. 2020 Dodatok k Zmluve o pripojení (pobočka Juh 3, oddelenie umenia Spišská Sobota)

pdf

14. 4. 2020 Zmluva č. 200/143/20Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

pdf

2. 3. 2020 Dodatok č. 1 k  ZMLUVE o dodávke a odbere tepla, teplej vody č. ZM-T-43/2017

 


 

Rok 2019

pdf

20.12.2019 Kúpna zmluva č. Z201938068_Z

 pdf

8. 11. 2019 Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 070/26/07 uzatvorenej dňa 5. 12. 2003

pdf

7. 11. 2019 Dohoda č. 19/36/010/84

pdf

15. 10. 2019 Príkazná zmluva č. 8/2019

pdf

15. 10. 2019 Príkazná zmluva č. 7/2019

pdf

15. 10. 2019 Príkazná zmluva č. 6/2019

pdf

15. 10. 2019 Príkazná zmluva č. 5/2019

pdf

15. 10. 2019 Príkazná zmluva č. 4/2019

pdf

15. 10. 2019 Príkazná zmluva č. 3/2019

pdf

15. 10. 2019 Príkazná zmluva č.2/2019

pdf

1. 10. 2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01772

pdf

19. 8. 2019 Zmluva o vzájomnej spolupráci s JDS so sídlom v Poprade a Podtatranskou knižnicou v Poprade

pdf

8. 8. 2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostiedkov č. 19-514-04547

pdf

27. 6. 2019 Dohoda o odbere tepelnej k Zmluve č.  ZM-T-43/2017

pdf

24. 6. 2019 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK-4344/2019/3.2
pdf

19. 6. 2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01914

pdf

11. 6. 2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, č. 00357541

pdf

7. 6. 2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01772

pdf

5. 6. 2019 Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v Podtatranskej knižnici v Poprade

pdf

31. 5. 2019 Zmluva o výpožičke - tiililand o. z.

pdf

11. 4. 2019 Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní

pdf

5. 4. 2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 19/2019/OPKaCR

pdf

5. 4. 2019 Darovacia zmluva Galéria Nedbalka, n. o.

pdf

25. 3. 2019 Darovacia zmluva Eurovia - Kameňolomy s. r. o.

pdfpdf

22. 3. 2019 Dodatky č. 4 k Zmluve o nájme spoločných častí a spoločných zariadení v bl. Leto

pdf

21. 3. 2019 Zmluva o dielo

pdf

21. 3. 2019 Zmluva o poskytnutí služieb

pdf

4. 3. 2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov (SNK Martin)

pdf

21. 1. 2019 Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

pdf 

11. 1. 2019 Príkazná zmluva č. 1/2019