loga kniznicapp psk 

  

Pobočky

Pobočka Juh 1, Dostojevského č.  313/12

Pobočka Juh 3, Rastislavova č. 3484/12

Fond pobočiek obsahuje univerzálny fond, ktorý tvorí beletria  a náučná literatúra pre dospelých, krásna a náučná literatúra pre deti, časopisy.  Jednotlivé typy dokumentov sú voľne prístupné a uložené na policiach.

 

Pobočky poskytujú :

absenčné výpožičky - požičiava dokumenty mimo knižnice, domov (knihy, noviny a časopisy)

prezenčné výpožičky - vybrané dokumenty sú k dispozícii používateľom len v priestoroch pobočky (knihy, noviny, časopisy)

rezervovanie dokumentov - dokument, ktorý je požičaný, si môže používateľ rezervovať. Po jeho vrátení  knihovníčka používateľovi oznámi, že dokument je k dispozícii

konzultačné služby - základné informácie o fonde, knižničnom a výpožičnom poriadku, poskytovaných službách, oddeleniach a pobočkách knižnice

on-line katalóg - prostredníctvom ktorého má používateľ možnosť zistiť, či sa dokumenty (knihy, články, elektronické zdroje, a pod.), ktoré potrebuje, nachádzajú vo fonde knižnice. Po prihlásení sa vlastným ID číslom a heslom má možnosť disponovať vlastným knižničným kontom (predĺženie výpožičnej doby, kontrola počtu vypožičaných kníh a pod.)

realizáciu kultúrno-vzdelávacích podujatí - na základe požiadaviek škôl, organizácií a spolkov a plánov spolupráce