loga kniznicapp psk 

  

Bezplatné členské pre darcov krvi

Milí čitatelia, pre OCENENÝCH DARCOV KRVI (držiteľov zlatej a diamantovej Janského plakety a držiteľov Kňazovického medaily) ponúka naša knižnica bezplatnú registráciu na 1 rok (po predložení príslušného dokumentu, ktorý túto skutočnosť potvrdzuje). 

 

medaile