loga kniznicapp psk 

  

Edičná činnosť

1. Okresná knižnica v Poprade 1952-1968. Skladačka, 1968. 
2. 20 rokov Okresnej knižnice v Poprade. Bulletin, 1971, 15 s. 
3. Život. Zborník literárnych prác Wolkrovej Polianky.  Zborník, 1974, 55 s. 
4. Okresná knižnica v Poprade 1952-1978. Skladačka, 1977. 
5. Významné osobnosti okresu Poprad jubilujúce 1983-1985. Slovník, 1983. 
6. Karel Čapek: Tatranské listy. Zv. 1. Korešpondencia. 1990, 60 s.  
7. Prehľad činnosti Okresnej knižnice v Poprade 1952-1994. Bulletin, 1995, 28 s.
8. Biografický slovník okresu Poprad do roku 1996. Slovník, 1996, 200 s. 
9. Franz Kafka: Tatranské listy. Zv. 2. Korešpondencia, 1997, 55 s. 
10. Podtatranská knižnica Poprad 1952-1997. Skladačka, 1997. 
11. Podtatranská knižnica Poprad. Voľné listy v obale, 1997. 
12. Zlodejka spánku. Zborník začínajúcich autorov. Zborník, 1998, 70 s. 
13. Karel Čapek: Tatranské listy. Zv. 1. 2. vyd. Korešpondencia, 1998, 70 s. 
14. Vladimír Roy: Tatranské listy. Zv. 3.  Korešpondencia, 1999, 85 s. 
15. Janko Silan: Tatranské listy. Zv. 4. Korešpondencia a publicistika, 2000, 84 s.
16. Jiří Wolker: Tatranské listy. Zv. 5. Korešpondencia a spomienky, 2000, 129 s.
17. Maša Haľamová: Tatranské listy. Zv. 6.  Korešpondencia, publicistika a spomienky 2001 136 s. 
18. Elektronické média a  služby v  Podtatranskej knižnici v Poprade. Skladačka, 2001. 
19. Literárny chodník Vysoké Tatry. Skladačka, 2002. 
20. Podtatranská knižnica Poprad 1952-2002. Bulletin, 2002, 24 s. 
21. Gustav Zechenter-Laskomerský: Tatranské listy. Zv. 7. Memoáre, 2002, 50 s. 
22. O. Štáfl – V. Štáflová: Tatranské listy. Zv. 8. Korešpondencia, publicistika, umelecké texty, 2004, 143 s.

23. Štúdia o literárnom živote pod Tatrami (od Kežmarku po Liptovský Mikuláš), prehľad osobnosti a udalosti od najstarších čias po súčasnosť pod názvom Literatúra v Tatrách, Tatry v literatúre, 2005
24. Spišskosobotské reflexie v tvorbe výtvarníkov regiónu. / Zost. Zlata Gallová. – Poprad : Podtatranská knižnica 2006. – Voľné listy v prebale. Katalóg výstavy, 2006, 28 s. [Publikácia bola spracovaná v spolupráci s R. Rabatinom]
25. O najlepší školský časopis: zborník z 1. ročníka regionálnej súťaže školských časopisov, 2009
26. O najlepší školský časopis: zborník z 2. ročníka regionálnej súťaže školských časopisov, 2010
27. O najlepší školský časopis: zborník z 3. ročníka regionálnej súťaže školských časopisov, 2011
28. O najlepší školský časopis: zborník zo 4. ročníka regionálnej súťaže školských časopisov, 2012
29. Podtatranská knižnica, záložka, 2012.
30. Podtatranská knižnica, záložka pre deti, 2012.
31. Podtatranská knižnica, bibliografický leták, 2012.
32. O najlepší školský časopis: zborník z 5. ročníka regionálnej súťaže školských časopisov, 2013
33. O najlepší školský časopis: zborník zo 6. ročníka regionálnej súťaže školských časopisov, 2014
34. Samo Bohdan Hroboň, Bohuslava Rajská: Tatranské listy. Zv. 9. Výber z korešpondencie, denníkov a poézie (1842-1844), 2014, 152 s.
35. O najlepší školský časopis: zborník zo 7. ročníka regionálnej súťaže školských časopisov, 2015