loga kniznicapp psk 

  

Nové knihy v študovni regionálnej literatúry

Do študovne regionálnej literatúry na Podtatranskej ul. č. 1 pribudli nové tituly kníh, ktoré sme získali v roku 2016. Uvedené tituly je možné študovať iba prezenčne, v priestoroch študovne, prípadne si nechať vyhotoviť kópie z niektorých častí. Tešíme sa na to, že prídete do študovne a zoznámite sa s ďalšími titulmi.

 

pdf

Prírastky dokumentov za rok 2016