loga kniznicapp psk 

  

Gustáv Murín na besede

V netradičných priestoroch, bližšie k čitateľom ... Pozývame Vás na stretnutie s Gustávom Murínom - 7. 10. 2019 o 16,00 - pobočka Juh 1 (Výkrik). Vstup voľný.

GM web