loga kniznicapp psk 

  

Šaliansky Maťko po 22-krát

V piesňach a povestiach žije duch národa , povedal o tom Čingiz Ajtmatov:“Koleso času sa krúti čoraz rýchlejšie a rýchlejšie. Preto musíme posledné slovo povedať o sebe sami. Naši predkovia sa o to pokúsili v POVESTIACH. Chceli potomkom dokázať, akí boli veľkí. A my teraz podľa toho posudzujeme ich ducha. Preto robím pre svojich dorastajúcich synov všetko, čo je v mojich silách. A keď dorastú, nech si nemyslia, že žili v bezduchom kraji. /Deň dlhší ako ľudský vek/

Toto posolstvo zaznelo v úvode 22. ročníka okresnej súťaže v prednese povestí, ktoré sa uskutočnilo 22.januára 2020 v Podtatranskej knižnici v Poprade. Spomienku sme venovali aj Jozefovi Cígerovi Hronskému pri príležitosti 60. výročia jeho smrti, keďže práve k jeho osobnosti sa viaže táto jedinečná súťaž. Vďaka otcovi  súťaže MUDr. Svetoslavovi Hikkelovi sa prednes povestí zakorenil a ujal v každom kraji nášho „krásneho Slovenska“ ako niečo pravdivé opodstatnené,  ako súčasť nášho kultúrneho dedičstva. Vedomia, že tieto deti každý rok sa stávajú jeho nositeľmi a pokračovateľmi.  

            Na 22. ročníku súťažilo 52 detí z podtatranského kraja. Prišli väčšinou v tradičných krojoch, čím zvýraznili príslušnosť k ľudovému odevu svojej obce, na čo sú patrične hrdé.  Každým rokom sa zvyšuje úroveň prednesu aj výber povestí s ich posolstvom. Vďaka širokej ponuke kníh povesťovej mapy a vďaka učiteľom, ich výberu a réžii je radosťou sledovať vystúpenia jedného herca.

Porota pri hodnotení štedro a spravodlivo udelila aj 2 druhé a dve tretie miesta v 2.  a 3. kategórii  a 2 tretie miesta v 1. kategórii.

Výsledky: 1. kategória

1. Timotej Matoľák – SŠ Dominika Tatarku, Poprad

2. Martin Murár – SŠ Letná, Poprad

 3. Ján Štefaňák – ZŠ Spišská Teplica a Linda Turočeková- SŠ Rovná, Matejovce

2. kategória

1. Nina Černajová – SŠ Letná, Poprad

2. Katarína Meltzerová – ZŠ Veľká a Alexandra Chovanová – SŠ Mierová, Svit

3. Karolína Kiššková – ZŠ Dostojevského, Poprad a Tomáš Šabík – ZŠ Vikartovce

3. kategória

  1. Peter Šaling – SŠ Mierovám, Svit
  2. Soňa Janigová – ZŠ Francisciho, Poprad a Mia Novická – ZŠ Komenského, Poprad
  1. Matej Tomusko – Gymnázium Kukučínova, Poprad aRoman Thor Vítek – SŠ Letná, Poprad

Na krajské kolo súťaž do Prešova postupujú: Timotej Matoľák, Nina Černajová a Peter Šaling.

Ľudmila Hrehorčáková

DSC001 wDSC00106 w