loga kniznicapp psk 

  

Vyhlasujeme výtvarnú súťaž pre MŠ a ZŠ

V súvislosti s realizáciou projektu S knihou ma baví svet vyhlasujeme výtvarnú súťaž pre materské a základné školy. Súťaž  a literárny festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Propozície pre MŠ a ZŠ:  

 MS s knihou webZS s knihou web

LOGO FnPU 1