loga kniznicapp psk 

  

53. ročník súťaže v prednese poézie a prózy Vansovej Lomnička

Cieľom súťaže je podporovať a zachovať 53-ročnú tradíciu, ktorá je zameraná na rozvoj osobnosti. Umeleckým slovom rozvíjať a podporovať rozvoj umeleckého prednesu žien na Slovensku. Pestovať úctu a lásku k žene. Spojiť mladosť so skúsenosťami staršej generácie. Poskytovať príležitosť a prezentáciu talentu, umeleckého citu a posilnenie národnej identity prostredníctvom hlbšieho spoznávania slovenskej literatúry a jej pôsobivej interpretácie.  Okrem umeleckej sebarealizácie každej z účastníčok festivalu zachovať aj jeho dlhoročnú tradíciu a s tým spojený nesmierne dôležitý význam každodenného používania spisovnej slovenčiny v hovorenom prejave nielen žien, ale aj v ich rodinách a bezprostrednom okolí.                    pdfPropozície a prihláška

vansovej lomnicka plagat 2020 1 web