loga kniznicapp psk 

  

Hľadanie vo farbách V.

V oddelení umenia môžete vidieť tvorbu Kataríny Butvinovej. Výstava bude verejnosti sprístupnená od 3. 10. do 29. 11. 2019 .

Výstava pod názvom Hľadanie vo farbách V.  predstavuje tvorbu Kataríny Butvinovej, neprofesionálnej výtvarníčky a členky ART klubu vSpišskej Novej Vsi. Autorka sa venuje maľbe enkaustikou a liatym akrylom. Enkaustika je stará výtvarná technika, ktorej počiatky siahajú až dostarovekého Grécka. Požíval ju aj Pablo Picasso. Médiom je roztavený farebný vosk, ktorý je nanášaný tepelným nástrojom, tzv.enkaustickou žehličkou, prípadne perom. Vo výtvarných prácach sa tak dostáva do popredia prvok farebnosti v amorfných tvaroch či naturálnych štruktúrach. Autorka vyjadruje prostredníctvom farieb vnútorné pocity a myšlienkové procesy.

(spracované podľa M.Bukovinskej)

Katarina ButvinovaA3 plagat 2019 01