loga kniznicapp psk 

  

Postav strom, zasaď dom

Pedagógovia a žiaci ZUŠ Vás srdečne pozývajú na výstavu výtvarného odboru s názvom Postav Strom Zasaď Dom, ktorá je sprístupnená verejnosti od   17.2. 2020 do   27. 3. 2020. Derrniéra výstavy sa uskutoční 17. marca 2020 o 17,00 v priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade v oddelení umenia v Spišskej Sobote.

DomaStromPozvánka page 0 282x400