loga kniznicapp psk 

  

Od 15. júna 2020

Milí čitatelia, milí návštevníci, máme pre Vás ďalšiu dobrú správu! V súvislosti s uvoľňovaním opatrení, ktoré boli zavedené v rámci prevencie voči šíreniu ochorenia koronavírusom, prístupňujeme čitateľom a návštevníkom knižnice priestory čitárne, internetovú študovňu a detský kútik – na Podtatranskej ul. č. 1.

Stále však v obmedzenom režime s dodržiavaním opatrení ÚVZ SR a odporúčaniami Slovenskej národnej knižnice v Martine.

15 6 web