loga kniznicapp psk 

  

Rozprávkovo 2

Podtatranská knižnica v Poprade - oddelenie umenia a ZUŠ na Štefánikovej ulici Vás srdečne pozývajú na výstavu  prác žiakov výtvarného odboru. Výstava je sprístupnená  v pondelok, utorok, štvrtok a piatok v čase od 9:00 do 17:00 hod. Témy výstavy reprezentujú vybrané práce žiakov z ateliérov šiestich pedagógov: Mgr. Art. Anny Fedákovej, PaedDr. Rudolfa Rabatina, Mgr. Vladislava Leštacha, Iny Dunajovej, Jany Murinovej a Mgr. Evy Čimborovej. Cieľom každého z nich boli výtvarné aktivity, ktoré žiakov preniesli do sveta rozprávok hľadaním dobra a zla, výtvarným charakterizovaním postáv a tvorivým, či láskavým výmyselníctvom. Vystavené diela poukazujú nielen na rozprávkový a fantazijný obsah, ale aj na náročnú technologickú činnosť, voľbu netradičných výtvarných techník, ktoré deti za pomoci svojich učiteľov zvládli vo vymedzenom časovom úseku. Medzi exponátmi sú recyklované objekty, modely, plastiky i novátorsky realizované kombinácie grafických a maliarskych techník. Výstava potrvá do 3. apríla 2014. Príjemný umelecký zážitok !

3r 4r 5r 6r 7r 8r 9r 11r 12r13r 14r 20r 21r 22r 23r 10r 24r 25r 26r 27r 28r 29r 31r 32r

 

rozpravkovo2