loga kniznicapp psk 

  

Január 2012

Podtatranská knižnica v Poprade nie je platcom DPH. Všetky uvedené ceny sú s DPH.

 

Č. faktúry  Popis plnenia faktúry Celková hodnota v €            Zmluva Objednávka  Došla dňa   Dodávateľ   názov,meno

Dodávateľ

adresa

            Dodávateľ

             IČO

001/12 Ochrana majetku PCO - Podtatranská ul. 275,51 023/99   3.1.2012 GRUPP 5B, s.r.o. Popradské nábr. 476/2 Poprad 36462764
002/12

Ochrana majetku PCO - Juh 1

275,51 024/99   3.1.2012

GRUPP 5B, s.r.o.

Popradské nábr. 476/2 Poprad

36462764

003/12

Ochrana majetku PCO - Spišská Sobota

275,51 026/99   3.1.2012

GRUPP 5B, s.r.o.

Popradské nábr. 476/2 Poprad

36462764

004/12 Zemný plyn 717,00 9103894141   3.1.2012 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A Bratislava 26 35815256
005/12 Hostingové služby, doména 168,48 2.1.2009   3.1.2012 Acompp, s.r.o. Školská 3 Spišská Nová ves 36579416
006/12 časopis - Ek. revue 15,00   28/2011/ÚKIF/Č 5.1.2012 Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu

Tajovského 10

Banská Bystrica

31897479
007/12 SPIN- služba č. 1 servisné práce 387,14 SPIN 283-2007/S/OvZP   5.1.2012 Asseco Solutions, a. s.

Bárdošova 2

Bratislava

00602361
008/12 stravné lístky 1600,00 Komisionárska zmluva z 25.7.2011 1/2012/ÚETČ 5.1.2012 LE CHEQUE DEJENUER, s. r. o. Tomášikova 23/D Bratislava 31396674
009/12 tlačivá 15,90   2/2012/ÚETČ 9.1.2012 K+F, s.r.o. Rázusova 2672/19 Poprad 36755541
010/12 poplatky VUC NET DSL 131,45     10.1.2012 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 Bratislava 35763469
011/12 Poplatok za faktúru 18,00 9103894141   10.1.2012

SPP, a.s.

Mlynské nivy 44/A Bratislava 26

35815256

012/12 časopis - Biatec 23,10   27/2011/ÚKIF/Č 13.1.2012 Versus, a.s. Moskovská 4 Bratislava 35795115
013/12  knihy -fond  147,25    1/12/ÚKIF  13.1.2012  Allan Michna - INFORM Bratislavská 14 Žilina 17885680
014/12  knihy -fond  496,28    4/12/ÚKIF  13.1.2012  Knižný veľkoobchod PEMIC. s. r. o.  Padlých hrdinov 60 Bratislava  5896931
 015/12

systémová podpora W Mzdy

rok 2012

 181,64 W37781189    16.1.2012  Asseco Solutions, a. s.  

Bárdošova2 Bratislava

 00602361
016/12 Pripojenie na Internet  133,87  789    16.1.2012  GTS Slovakia, a. s.  Einsteinova 24 Bratislava 35795662
017/12  nájomné - služby Juh 1 01/12  155,00  702607/2003    17.1.2012 Mesto Poprad Nábr. Jána Pavla II. 282/3 Poprad  00326470
018/12 časopis - Les  7,57    2/2012/ÚKIF/Č  20.1.2012  PhDr. Miroslav Kucián - Perex K+K Nezvalova 51 Bratislava 13989421
019/12 časopis - Knižná revue  9,98    3/2012/ÚKIF/Č  20.1.2012  ARES spol. s r. o. Banselova 4 Bratislava 31363822
020/12  periodická tlač  29,14    1/2012/ÚKIF/Č  20.1.2012  Mediapress Poprad, spol. s r. o.  Partizánska 2900 Poprad  31703542
021/12 časopis - Finančný spravodajca  21,37    56/2010/ÚKIF/Č  20.1.2012 Poradca podnikateľa, spol. s r. o.   Rázusova 23/A Žilina 31592503
022/12 Knihy - fond 20,00    9/12/ÚKIF  20.1.2012 Ing. Švondra Milan  Košická 2224/12 Kežmarok  33646821
023/12  Knihy - fond  69,20    7/12/ÚKIF  20.1.2012  IKAR, a. s. Kukuričná 13 Bratislava 00678856
024/12  Knihy - fond  304,11    8/12/ÚKIF  20.1.2012  IKAR, a. s.  Kukuričná 13 Bratislava  00678856
 025/12  Čistiace prostriedky 34,01    5/2012/ÚETČ  23.1.2012  TATRAGLOBAL, s.r.o.  Hraničná 13 Poprad 36456756
026/12 Nájom- pozemok Juh 3 rok 2012 6,87 15/1994/P   23.1.2012

Mesto Poprad

Nábr. Jána Pavla II. 282/3 Poprad

00326470

027/12 Knihy - fond 58,52   10/12/ÚKIF 23.1.2012 Albatros Media Slovakia s.r.o. Hattalova 12 Bratislava 46106596
028/12

Čistiace prostriedky

57,23   7/2012/ÚETČ 23.1.2012

TATRAGLOBAL, s.r.o.

Hraničná 13 Poprad

36456756

029/12 Kancelársky materiál 99,84   6/2012/ÚETČ 23.1.2012 PAPYRUS POPRAD, s. r. o. Partizánska 3916 Poprad 31678238
030/12 tonery 48,00   4/2012/ÚETČ 24.1.2012 Ladislav Michlík - DATACOM Tomášikova 2481/49 Poprad 3511514
031/12 Knihy - fond 6,00   11/12/UKIF 25.1.2012 Iveta Bohušová Tatr. Lomnica 124 41299825
032/12 Periodická tlač 30,85  

1/2012/ÚKIF/Č

26.1.2012

Mediapress Poprad, spol. s r. o.

Partizánska 2900 Poprad

31703542

033/12 časopisy - Kultúra slova, Slovensko 14,00   4/2012/ÚKIF/Č 26.1.2012 Matica slovenská Nám. J. C. Hronského 1 00179027
034/12 Inzerát v Korzári 22,50   8/2012/R 26.1.2012 Petit Press a. s. Letná 47 Košice 35790253
035/12 Nájom - pozemok - bibliobox rok 2012 0,12 24/2011/P   26.1.2012

Mesto Poprad

Nábr. Jána Pavla II. 282/3 Poprad

00326470

036/12 SPIN - služba č. 2 RAP rok 2012 964,51

SPIN 283-2007/S/OvZP

  26.1.2012

Asseco Solutions, a. s.

Bárdošova 2

Bratislava

00602361

037/12 Knihy - fond 65,99   6/2012/ÚKIF 27.1.2012

Knižný veľkoobchod PEMIC. s. r. o.

Padlých hrdinov 60 Bratislava

5896931

038/12 Knihy - fond 115,68   5/2012/ÚKIF 31.1.2012 GRADA Slovakia, s.r.o. Moskovská 29 Bratislava 31346103
039/12 Inzerát v Podtatranských novinách 20,00   9/2012/R 31.1.2012 Podtatranské noviny, vydavateľské družstvo Popradské nábr. 17 Poprad 31669654