loga kniznicapp psk 

  

Biblioboxy znovu otvorené

Milí čitatelia,
dnes (11. 5. 2020) sme pre Vás sprístupnili biblioboxy. Môžete do nich vrátiť knihy, ktoré ste mali požičané. Tie sa dostanú skôr do karantény a tým sa skráti doba ich znovupožičiavania.
Ďakujeme za trpezlivosť.
Tešíme sa na Vás.
Kolektív Podtatranskej knižnice v Poprade

bbox juhbbox zapad