loga kniznicapp psk 

  

Peter Glocko

2. 6. 2020  si pripomíname slovenského spisovateľa, scenáristu a autora kníh pre deti a mládež Petra Glocka, ktorý by oslávil 74 rokov.
Zaspomínajte si s nami na jeho život, literárne a scenáristické diela a pripájame aj pár zaujímavostí.

glocko2glocko3glocko4glocko1