loga kniznicapp psk 

  

Milan Choma - personálna bibliografia

Dňa 10. 7. 2018 sa v priestoroch Podtatranskej knižnice na ul. Podtatranská 1, uskutočnila prezentácia personálnej bibliografie o živote a tvorbe Milana Chomu: Podtatranec zo Zalužíc.

Bibliografia obsahuje 622 záznamov z jeho tvorby, ktorá je nevyčerpateľným zdrojom informácií z oblasti literatúry, histórie a iných vedných odborov. Cieľom práce bolo vytvoriť čo najkomplexnejší prehľad o výnimočnom človeku, učiteľovi, spisovateľovi a divadelníkovi. K jeho významným činnostiam patrilo aj organizovanie spolu s divadielkom Schola Humanitas Tatranské večery k téme „Tatry a Kežmarčania“.

Privítanie bibliografie do života sa uskutočnilo za pomoci PhDr. Nory Baráthovej, pani Alžbety Dudášovej a Mgr. Moniky Naštickej. Boli to tri „sudičky“, ktoré ju privítali sušenými čerešňami. Na kultúrnom podujatí predstavila Mgr. Iveta Michalčíková personálnu bibliorafiu. Mgr. Milan Choma si pripravil prezentáciu o jeho divadelnej tvorbe s divadielkom Schola Humanitas a v nej predstavil významné osobnosti mesta Kežmarok a okolia. Neskôr dostali príležitosť aj samotní hostia, ktorí sa vyjadrovali k osobnosti Milana Chomu, napríklad Prof. hc prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc., JUDr. Štefan Bieľak, Ing. Ladislav Faix a mnohí iní.

1345679101214151618192021222324252629303132333536

MCH