loga kniznicapp psk 

  

Stretnutie s Danielom Hevierom

V rámci "Chymeros turné" sa budú môcť žiaci ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela vo Veľkej stretnúť na Podtatranskej č. 1 s Danielom Hevierom a jeho najnovšími fantasy príbehmi Stopy vedú do temnoty.

DH 18