loga kniznicapp psk 

  

Výberová personálna bibliografia Marcela Maniaka

Cieľom bibliografie bolo poskytnúť širokej verejnosti čo najkomplexnejší prehľad o živote a tvorbe vojnového historika 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania Marcela Maniaka. Podarilo sa nám získať všetky údaje (záznamy) o Marcelovi Maniakovi, o jeho živote, tvorbe a činnosti.
Personálna bibliografia sa skladá z troch častí. Prvá časť obsahuje životopis historika a príspevky od Mgr. Moniky Naštickej, zostavovateľky Bc. Anny Ottovej, PhDr. Boženy Malovcovej a Mgr. Eriky Cintulovej.
Druhá časť zachytáva autorskú, zostavovateľskú a publikačnú činnosť autora prostredníctvom bibliografických záznamov.
Tretia časť sa skladá z fotografií zo života a činnosti Marcela Maniaka.
Publikácia je nepredajná. Čitatelia majú možnosť si ju vypožičať z fondu našej knižnice.
Maniak 1 web