loga kniznicapp psk 

  

Stretnutie so spisovateľkou

Zdenkou Wenzlovou Švábekovou , autorkou kníh Nesmieš povedať, Roztavené putá, Navždy prekliata, dňa 3. marca 2020 o 17,00 na Podtatranskej ul. č. 1. Vstup voľný!  Tešíme sa na Vás.

Beseda Poprad