loga kniznicapp psk 

  

Dobrá vec sa podarila!

Veru dlho, predlho boli u nás skryté knihy, ktoré sme začali "zbierať" pre pacientov Nemocnice, a. s. v Poprade. Knihy zo zbierky " Daruj knihu, poteš srdce" v počte 53 titulov prevzala hovorkyňa PhDr. Sylvia Galajda.Všetkým darcom srdečne ďakujeme, menovite Linde a Miriam Krišandovým a Timei Petráškovej.

IMG 0601 wIMG 0603wIMG 0605w