loga kniznicapp psk 

  

Kultúrne poukazy 2020

Milí čitatelia, aj v tomto roku si môžete obnoviť platnosť čitateľského preukazu alebo sa zaevidovať ako náš nový čitateľ prostredníctvom kultúrnych poukazov, a to do 12. novembra 2020.

Tešíme sa na Vás!

KULTuRNE POUKAZY 2020 w