loga kniznicapp psk 

  

Vansovej Lomnička 2019

52. ročník Vansovej Lomničky v prednese poézie a prózy žien sa bude konať 6. marca 2019 o 14,00 na Podtatranskej ulici č. 1.
Tešíme sa na všetky, ktorým je umelecké slovo srdcu blízke i na tých, ktorí ho radi vnímajú prostredníctvom tých, ktorí sa prednesu poézie a prózy venujú profesionálne alebo amatérsky.

Do súťaže sa prihlásilo 17 recitátoriek. Najvyšší počet bol v kategórii od 16 do 25 rokov.

Na krajské kolo, ktoré sa bude konať 23. marca 2019 vo Vranove nad Topľou, postúpili Michaela Urbaňáková (1. kategória - próza) a Zuzana Birčáková (3. kategória - poézia).

Držíme palce !

TV POPRAD: https://www.youtube.com/watch?v=XDxK1U5m0Y0

docPropozície, prihláška

VL 19 web