loga kniznicapp psk 

  

Štúrov Zvolen 2019

Aj v tomto roku pripravuje Podtatranská knižnica v Poprade v spolupráci so Školským úradom Poprad, Mestským úradom v Kežmarku - oddelením školstva a Centrom voľného času v Poprade súťaž v rétorike pre žiakov základných a stredných škôl.  Regionálne kolo sa uskutoční 9. mája 2019 o 9,00 na Podtatranskej ul. č. 1.

Výsledky

I. kategória - (žiaci 4. - 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií)
1. miesto: Andrea Kubáňová - Gymnázium Kukučínova - postup na celoslovenské kolo
2. miesto: Barbora Galajdová - ZŠ s MŠ Dostojevského
3. miesto: Bruno Mick - SSŠ - ZŠ, Rovná ul.

II. kategória - 
(žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ a 2. - 4. ročníka osemročných gymnázií)
1. miesto: Laura Božíková - ZŠ Komenského Svit - postup na celoslovenské kolo
2. miesto: Miroslava Antalová - SŠ Mierová Svit
3. miesto: Daniela Husárová -  ZŠ s MŠ Dostojevského


III. kategória -  (žiaci stredných škôl a 5. - 8. ročníka osemročných gymnázií)
1. miesto: Zuzana Nedoroščíková - Cirkevné gymnázium Poprad - postup na celoslovenské kolo
2. miesto: Katarína Vosovičová - Gymnázium Kukučínova
3. miesto: Monika Penxová - SZŠ Poprad

TV Poprad: https://www.youtube.com/watch?v=15DQuV3C1Bc

Sturov zvolen pozvanka p001 web