loga kniznicapp psk 

  

Medzinárodný deň detí

Sviatok detí – MDD sa oslavuje v mnohých krajinách sveta každoročne 1. júna. Od roku 1952 aj na Slovensku.
Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve (Švajčiarsko) v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Cieľom tohto dňa je urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete.
Sviatok detí – MDD sa oslavuje v mnohých krajinách sveta každoročne 1. júna. Od roku 1952 aj na Slovensku.
Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve (Švajčiarsko) v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Cieľom tohto dňa je urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete.
mdd 1mdd 2mdd 3mdd 4