loga kniznicapp psk 

  

Tak to cítim alebo rozhovory na hodinách slovenčiny

„...a istý je iba kríž a istá je aj báseň. A báseň jeho na kríži...“ M. Rúfus

Podtatranská knižnica v Poprade a Miestny odbor Matice slovenskej v Poprade Vás srdečne pozývajú na stretnutie LITERÁRNO – UMELECKÉHO KLUBU Milana Rúfusa pod názvom  TAK TO CÍTIM, ALEBO ROZHOVORY NA HODINE SLOVENČINY (Jozef Janigloš) dňa 18. 9. 2014 o 17:00 hod. v priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade, Podtatranská 1.

Rozhovory na hodine slovenčiny. Klubový večer venovaný Miroslavovi Válkovi a Pavlovi Hudákovi.

18. septembra  2014 v spoločenských priestoroch Podtatranskej knižnice  v Poprade sa zišli milovníci poézie  na prvom stretnutí  Literárno – umeleckého klubu Milana Rúfusa. Témou bola knižka Jozefa Janigloša „Tak to cítim alebo rozhovory na hodine slovenčiny“. Autorská prezentácia  profesora slovenčiny a dejepisu bola dialógom s mysliteľskou poéziou básnika -  intelektuála Miroslava Válka. Hlbokým ponorom do jeho tvorby plnej nepokoja vyplývajúceho z doby.  Mnohovrstevného stvárnenia tém ľudského bytia  majúca nadčasovú platnosť. Autor  Rozhovorov podal komplexnú analýzu Válkovej tvorby na základe osobného stotožnenia sa  s textami v  generačnom kontexte a súvislostiach minulej i našej doby.
Básnické úryvky čítala manželka  Ružena Janiglošová. Súčasťou bola videoprojekcia a zhudobnené  básnikove verše – Jesenná láska, Smutná ranná električka a ďalšie.
Ďalším básnikom, s ktorým viedol dialóg, bol Pavol Hudák, priateľ, krstný otec a duchovne spriaznená osobnosť. Jeho predčasné úmrtie sa aj dodnes bytostne dotýka všetkých dotknutých.  Básnikova manželka,  Zuzana Hudáková prítomná na našom stretnutí informovala o knižkách, ktoré vyšli po manželovej smrti u nás i v Poľsku. Jej prítomnosť bola tou vzácnou bodkou za  prvým staronovým klubovým podujatím, ktorým poézia slávila v Poprade  opäť svoj sviatok.
Literárno-umelecký klub  /LUK / Milana Rúfusa  bude pôsobiť v Podtatranskej knižnici v Poprade  v súčinnosti s Maticou slovenskou. Združuje milovníkov krásneho slova a umenia, tvorcov  a výtvarníkov, recitátorov aj hudobníkov. Klubový večer bude každý tretí štvrtok v mesiaci o 17.00 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v Podtatranskej knižnici  alebo v sídle Matice slovenskej  v Poprade
Ňajbližšie klubové stretnutie 16. októbra 2014 o 17.00 hod. je venované autorskej prezentácii Ľudmily Hrehorčákovej „Volanie srdca“. Súbežne bude vystavovať svoje maľby výtvarníčka Helena Suchá. Ďakujeme vám za váš záujem. Ľudmila Hrehorčáková

Z podujatia:

 

1j2j3j4j5j6j7j8j9j10j11j12j

 

TvPoprad: http://www.youtube.com/watch?v=0L8wpa6TTqE

 

logo luk 2