loga kniznicapp psk 

  

Pozdrav

pozdr do

Vážení čitatelia !

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, a tak nám dovoľte zaželať Vám ich príjemné prežitie v kruhu svojich najbližších. Zároveň Vám želáme v novom roku pevné zdravie, veľa šťastia, pohodu doma i na pracovisku, veľa chuti a  tvorivých nápadov v práci.