loga kniznicapp psk 

  

FPU a akvizícia knižničných dokumentov

Podtatranská knižnica v Poprade bola opäť úspešná pri podávaní projektov. V roku 2019 sme uspeli s projektom Nové knihy do knižnice. Knižnica získala 14.000 € na nákup a aktualizáciu knižného fondu. Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Od vzniku FPU sme boli úspešný každý rok, no v roku 2019 sa nám podarilo získať na akvizíciu knižných dokumentov doteraz najvyššiu sumu. Projekt začal v júli 2019 a pokračoval aj v prvých mesiacoch roka 2020. Vďaka grantu z FPU sme do knižnice nakúpili v roku 2019 1.270 a v roku 2020 271 nových kníh.

Najviac nových dokumentov si mohli čitatelia vypožičať v Centre na sídlisku Západ, kde sídlia hneď 3 oddelenia. V Oddelení beletrie pribudlo počas trvania projektu spolu 271, Oddelení náučnej literatúry 230 a v Detskom oddelení 195 knižničných jednotiek. Dohromady si Centrum prilepšilo o 696 nových exemplárov.

Nové tituly pribudli aj v našich pobočkách – Juh 1 (404), Juh 3 (178), Spišská Sobota (202) a Oddelenie umenia v Spišskej Sobote 27 kníh.

V menšom množstve sme nakupovali novinky aj do študovní. Najviac publikácií pribudlo do Študovne regionálnej literatúry, kde sme zakúpil 17 publikácií viažucich sa k podtatranskému regiónu.

Vďaka grantu z FPU sme mohli nakúpiť nielen oddychovú literatúru (ľúbostné romány, detektívky, romány pre ženy, historické romány...), ale aj hodnotnejšiu literatúru orientovanú na náročného čitateľa, obnovili sme doplnkovú literatúru pre deti a študentov, viac noviniek pribudlo aj z oblasti umenia, nové tituly pribudli aj z oblasti pedagogiky, manažmentu, psychológie, histórie, ekonomiky...

Nové knihy budú našim čitateľom spríjemňovať voľný čas, ale pomôžu im aj pri získavaní nových informácií a rozširovaní ich vedomostí potrebných pri štúdiu, či ďalšom vzdelávaní Knihy sme získavali z kníhkupectiev aj od vydavateľov.

Nakupovali sme aj publikácie, ktoré vyšli s finančnou podporou FPU (20 %). Knižnica sa na spolufinancovaní projektu podieľala sumou 1.000 €. O zakúpených publikáciách sme čitateľov informovali prostredníctvom nášho webu a sociálnej siete Facebook.

Ďakujeme Fondu na podporu umenia za finančný príspevok, ktorým knižnica obohatila a zatraktívnila svoj knižný fond.

FPU logo1 modre FPU 10 19 w