loga kniznicapp psk 

  

Terézia Vansová

V sobotu, 18.4.2020, ubehlo 163 rokov od narodenia významnej slovenskej spisovateľky, redaktorky, dejateľky, organizátorky ženského hnutia a národnej a osvetovej aktivistky Terézie Vansovej.

 • Terézia Vansová napísala prvý román pre ženy - Sirota Podhradských (1889) a vydávala prvý ženský časopis- Dennica.
 • Písala predovšetkým pre ženy, aby im spestrila život v domácnosti a zároveň ich vzdelávala. To však bola v očiach vtedajších mužov nehoráznosť. Smiali sa tomu a označili ho za "orgán zlopovestnej emancipácie".
 • Spisovateľka a redaktorka Terézia Vansová sa vďaka tomu stala významnou slovenskou dejateľkou, organizátorkou ženského hnutia a národnou a osvetovou aktivistkou. 
 • Detstvo a študentské roky, život   - 
  • Terézia Medvecká (Vansová) sa narodila 18. apríla 1857 vo Zvolenskej Slatine ako dcéra farára Samuela Medveckého, ktorý patril k predštúrovskej generácii evanjelických kňazov.
  • Vyrastala vo vzdelanej rodine, ktorá udržiavala priateľské vzťahy s mnohými významnými spisovateľmi a národovcami. Napriek tomu poskromnejšie vzdelanie Vansovej odrážalo dobové názory na štúdium a výchovu dievčat.
  • V nemčine sa zdokonalila počas štúdia na dievčenskej škole v Banskej Bystrici a maďarčine venovala rok štúdia v Rimavskej Sobote.
  • Túžila po ďalšom vzdelaní a preto sa venovala samoštúdiu po celý život.
  • Ako osemnásťročná sa Terézia, vtedy ešte Medvecká, vydala za evanjelického farára Jána Vansu. Manželia sa presťahovali do Lomničky a rok po svadbe prišiel na svet syn Ľudovít. Chorľavé dieťa však v útlom veku zomrelo. Dvojčlenná rodina sa presťahovala do Rimavskej Píly pri Tisovci.
  • Terézia Vansová si hlboký žiaľ zo straty jediného syna liečila literárnou tvorbou, okrem toho sa aktívne zapájala do kultúrneho života. Podporovala manžela pri aktivitách potravinového spolku, školení včelárov a ovocinárov a hlavne pri založení obecnej knižnice.V roku 1911 sa presťahovali do Banskej Bystrice. Manželia žili skromný, ale plný život, až pokým Jána Vansu nepostihla duševná choroba, ktorá vyústila až do jeho samovraždy. Aj napriek druhej krutej rane osudu našla silu v písaní a naďalej usilovne tvorila.
  • Tvorba
  • Predstaviteľka prvej vlny slovenského literárneho realizmu.
  • Významne sa pričinila o rozvoj novelistickej a románovej tvorby.
  • V jej tvorbe sa odrážali životné skúsenosti, osobné záujmy aj politické názory.
  • Prvé básne uverejnila v časopise Orol (1875), po nemecky písané verše publikovala v periodiku Karpathenpost (1881 – 82), krátkymi útvarmi prispievala do Národných novín a do Slovenských pohľadov.
  • V roku 1889 vyšiel Vansovej román Sirota Podhradských- pútavý príbeh siroty Violy, ktorá získa lásku bohatého mládenca, aj dôkaz neviny svojho otca.
  • Dielo, v ktorom láska zvíťazí nad prekážkami je prvým slovenským románom napísaným ženskou autorkou. Pre mnohé čitateľky bol prvou prečítanou knihou v materinskom jazyku.
  • Autorka:
  • noviel Jedlička, Rozsobášení, Čo si rozprávali klobúky, Suplikant, Humoreska, Lesť nad lesť, Ideál
  • románov Sirota Podhradských, Kliatba, Sestry
  • spoločenských rozprávok Julinkin prvý l, Ohlášky, Prsteň, Nové šatočky
  • kníh poviedok pod názvom Biela ruža, poviedok s biografickými črtami Z fary a zo školy
  • Skutočných príbehov Paľko Šuška, Danko a Janko
  • humorne ladeného cestopisu Pani Georgiadesová na cestách
  • biografie vlastnej matky Terézia Medvecká, rodená Lange
  • životopisnej práce Ján Vansa (v Slov. pohľadoch, knižne pod názvom Môj muž)
  • divadelných hier Potopa, V salóne speváčky, jednoaktovky Ľúbezní hostia, trojdejstvovej veselohry Môj Jožko, päťdejstvovej drámy Svedomie
  • súborne vyšlo jej dielo ako Zobrané spisy 1 – 8
  • Autorka Novej kuchárskej knihy
  • Prvý slovenský ženský časopis Dennica založila Vansová v roku 1898.
  • Bol platformou, na ktorej boli formulované názory žien na vlastné životné úlohy, ich postavenie a emancipáciu.
  • Redaktorky ho chceli dostať aj do naozaj chudobných a jednoduchých vidieckych domácností.
  • vysvetľovali, načo je ženský časopis dobrý, načo je ženám dobré vzdelanie.
  • Časopis vychádzal do roku 1914.
  • Našlo sa v ňom miesto aj na módu. Terézia Vansovása v ňom zmieňovala napríklad o ranných a nočných "nedbalkových" kabátikoch z flanelu, batistu a aj z hodvábu, ktoré boli súčasťou nočných odevov.
  • Nákladom, ktorý sa z počiatočných 300 kusov zvýšil na 3000 exemplárov, patrila Dennica medzi najčítanejšie periodiká.Jej zásluhou sa Dennica dostala na Svetovú výstavu ženského hnutia v roku 1899.
  • Na pamiatku spisovateľky sa od roku 1967 každoročne koná festival umeleckého slova, súťaž v prednese prózy a poézie pod názvom    Vansovej Lomnička.
  • Laureátmi štvrtého výročného ocenenia Krištáľové srdce sa 4. januára 2008 v Bratislave stali prvýkrát dve ženy, jednou z nich bola práve Terézia Vansová. Cenu za spisovateľku prevzal starosta jej rodnej obce Zvolenská Slatina Ján Beňo. 
  •                                   Terezia Vansova w