loga kniznicapp psk 

  

Zmluvy

Obsah článku

 

2014

Č. zmluvy

názov/predmet zmluvy

Hodnota
zmluvy v € 

 

 

 

             

Zverejnené
 

mluva o uverejnení inzercie

          mediatel 1 mediatel 2 4. 3. 2014
 

 

SÚHRNNÁ SPRÁVA v zmysle § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.

o verejnom obstarávaní ....

  pdf  

 3. 4. 2014

 

 

Zmluva o zabezpečení ochany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom

  pdf  

 1. 6. 2014

 

Zmluvy o účtoch

  pdf  pdf pdf  

2. 6. 2014

 

 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 208/2014OK                                     

  pdf   19. 6. 2014
 

 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 219/2014OK

  pdf   19. 6. 2014G
   

 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 221/2014OK

  pdf   19. 6. 2014
  Kúpna zmluva KIKA   pdf   13. 6. 2014
  Súhrnná správa 2. Q 2014   pdf    1. 7. 2014
  Dalkia - dodatok č. 9 k Zmluve č. 006/2007   pdf   11. 7. 2014
 

Zmluva č. 825/2014 MŠ a K o poskytnutí účelových

finančných prostriedkov (Liptovský Mikuláš )

      31. 7. 2014
 

GTS - Juh 3 a Spišská Sobota

(o poskytovaní verejných služieb - zmluva o pripojení)

  pdf   pdf   7. 8.2014
 

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 

Mesta Poprad č. 52/2014 OK a CR

  pdf   21. 8. 2014
 

Dohoda č. 50/PP/2014/§10

  pdf   10.9.2014
 

Kúpna zmluva KIKA

  pdf   18. 9.2014
  Darovacia zmluva   pdf   18.9.2014
  Dohoda č. 50/PP/2014/§ 10   pdf   18.9.2014
 

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad

č. 60/2014/OKaCR

  pdf   06.10.2014
  Darovacia zmluva   pdf   17.10.2014
 

Zmluva o odbere periodickej a neperiodickej tlače

  pdf  

21.11.2014

 

Zmluva o spracúvaní osobných údajov (SNK  - PK v systéme Virtua)

  pdf  

25.11.2014

 

Dodatok k Zmluve o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody

  pdf  

12.12.2014

  Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 22. 5. 2013   pdf   18.12.2014
 

Dodatok č. 1 ku komisionárskej zmluve zo dňa 12. 7. 2012

  pdf  

23.12.2014

 

Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy

  pdf  

30.12.2014

 

Zmluva o poskytovaní služieb

  pdf  

31.12.2014