loga kniznicapp psk 

  

Zmluvy

Obsah článku

  Rok 2018

pdf

2. 1. 2018 Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v Podtatranskej knižnici v Poprade

pdf

23. 2. 2018 Zmluva o výpožičke

pdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdf

26. 2. 2018 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Batizovce_Lučivná_Matiašovce_Mlynčeky_Nová Lesná_Rakúsy_Spišská Teplica_Vikartovce

pdf

28. 2. 2018 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnic_ Švábovce

pdf

28. 2. 2018 Zmluva o výpožičke č. 5/2018

pdfpdfpdfpdf

1. 3. 2018 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_ Slovenská Ves_Spišský Štiavnik_Stará Lesná_Šuňava

pdfpdf

8. 3. 2018 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní  činnosti obecnej knižnice_Bušovce_Reľov

pdf

 19. 3. 2018 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice _Hôrka

pdf

9. 4. 2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 18/2018/OK

pdf

9. 4. 2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 19/2018/OK

pdf

12. 4. 2018 Zmluva o pripojení č. 24ZVS00000419327

pdf

27. 4. 2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-01957

pdf

27. 4. 2018 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Ždiar

pdf

27. 4. 2018 Zmluva o poskytnurí finančných prostriedkov č. 18-512-02028

pdf

9. 5. 2018 Zmluva o reklame a propagácii

pdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdf

9. 5. 2018 Zmluvy o dielo, Licenčné zmluvy, Protokoly o odovzdaní a prevzatí diela - medzinárodná konferencia - Vznik Českolsovenska

pdf

31. 5. 2018 Zmluva o reklame a propagácii (RITRO)

pdf

4. 6. 2018 Zmluva o vzájomnej spolupráci

pdf

12. 6. 2018 Zmluva /dodatok o poskytovaní  verejných  služieb/ Zmluva o pripojení/Pobočka Juh 3

pdf

12. 6. 2018 Zmluva /dodatok o poskytovaní  verejných  služieb/ Zmluva o pripojení/Oddelenie umenia Spišská Sobota

pdf

12. 6. 2018 Príkazná zmluva č. 2/2018

pdf

27. 6. 2018 Zmluva o uverejnení inzercie (QUO-48476-M9S9/1)

pdf

20. 7. 2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04453

pdf

20. 7. 2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu... č. MK-4325/2018/3.2

pdf

23. 7. 2018 Zmluva o dielo č. SK-2018-Z258

pdf

23. 7. 2018 Zmluva o dielo č. SK-2018-Z259

pdf

23. 7. 2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov č. SK-2018-Z260

pdf

9. 8. 2018 Dohoda o odbere tepelnej energie k Zmluve č. ZM-T-43/2017

pdf

22. 8. 2018 Servisná zmluva o poskytnutí služieb a systémovej podpore IS MAGMA HCM č. SW/OD/2013/14

pdf

18. 9. 2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-120-00740

pdf

20. 9. 2018 Kúpna zmluva č. Z201838834_Z

 pdf

27. 9. 2018 Zmluva  so sprostredkovateľom o poskytovaní činností súvisiacich so súkromnou bezpečnostnou službou

pdf

26. 10. 2018 Poistka číslo: 700770125

pdf

26. 10. 2018 Poistka číslo: 8019325863

pdf

26.10. 2018 Poistka číslo: 700770219

pdf

29.10. 2018 Dohoda č. 18/36/010/80

pdf

19. 11. 2018 Príkazná zmluva č. 3/2018

pdfpdf

20. 11. 2018 Prákazná zmluva č. 4/2018 a 5/2018

pdfpdfpdfpdfpdf

pdfpdfpdf

26. 11. 2018 Príkazné zmluvy č. 6 - 13/2018

pdf

18. 12. 2018 Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu


 ROK  2017

pdf

2. 1. 2017 Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 22. 5. 2013

pdf

11. 1. 2017 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice _Nová Lesná

pdfpdfpdf

12. 1. 2017 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice _Lučivná_Reľov_Vikartovce

pdf

13. 1. 2017 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice _Matiašovce

pdf

17. 1. 2017 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_ Šuňava

pdf

18. 1. 2017 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Stará Lesná

pdfpdfpdf

19. 1. 2017 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Gánovce_Slovenská Ves_Švábovce

pdf

6. 2. 2017   Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme uzatvorenej dňa 2. 10. 1996

pdf

7. 2. 2017   Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Mlynčeky

pdfpdf

16. 2. 2017 Dododa o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Hôrka_Spišský Štiavnik

pdf

27. 2. 2017 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice _Batizovce
pdf

1. 3. 2017  Zmluva č. 393/143/14Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - Západ

pdf

1. 3. 2017 Zmluva č. 392/145/17Pv - Spišská Sobota

pdf

6. 3. 2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 7/2017/OK

pdf

6. 3. 2017 Zmluva o poskytnurí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 12/2017/OK

pdf

9. 3. 2017 Zmluva o uverejnení inzercie (QUO-33561-D8X5/0) Mediatel

pdf

30. 3. 2017 Zmluva o výpožičke č. 6/2017

pdf

5. 4. 2017 Objednávka programu Biznis (VSE)

pdf

22.6.2017 Zmluva o nájme (Krajské múzeum Prešov)

pdf

26.6.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2017 č. MK-4336/2017/7.2

pdf

19. 7. 2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-512-01739

pdf

13. 9. 2017 Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000042087D

pdf

25.9.2017  Zmluva o nájme (Krajské múzeum Prešov)

pdf

30. 10. 2017 Dohoda č. 17/36/010/91

pdf

30.10. 2017 Zmluva o dielo

pdf

10. 11. 2017 Zmluva o dielo

pdf

28. 11. 2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-512-01804

pdf

28. 11. 2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-512-01804

pdf

30. 11. 2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02265

pdf

30. 11. 2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02265

pdf

30. 11. 2017 Dohoda o ukončení zmluvy uzatvorenej dňa: 31.12.2014

pdf

4. 12. 2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 00357541

pdf

4. 12. 2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A7351665

pdf

22. 12. 2017 Kúpna zmluva č. Z201769431_Z


 

Rok 2016

pdf

4. 1. 2016 Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností

pdf

4. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Švábovce

pdf

4. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Šuňava

pdf

11. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Vikartovce

pdf

11. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Reľov

pdf

11. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Slovenská Ves

pdf

11. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Spišská Teplica

pdf

13. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Lučivná

pdf

14. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Mlynčeky

pdf

19. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Hôrka

pdf

20. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Spišský Štiavnik

pdf

22. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Stará Lesná

pdf

22. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Ždiar

pdf

22. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Batizovce

pdf

3. 2. 2016 Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy

pdf

4. 2. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Bušovce

pdf

22.2. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Rakúsy

pdf

19. 3. 2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 13/2016/OK

pdf

13. 5. 2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

pdf

30. 5. 2016 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2016 číslo: MK-4512/2016/3.2

pdf

13. 7. 2016 Nájomná zmluva na spoločné zariadenia objektu a na umožnenie vykonať inštaláciu odovzdávajúcej stanice tepla

pdf

29. 7. 2016 Zmluva o pripojení - Pobočka Juh 3

pdf

29. 7. 2016 Zmluva o pripojení - Spišská Sobota

pdf

7. 9. 2016 Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise

pdfpdf

19. 9. 2016 Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej vody

pdf

26.9. 2016 Príkazná zmluva č. 1/2016

pdf

26.9. 2016 Príkazná zmluva č. 2/2016

pdf

11. 10. 2016 Príkazná zmluva č. 3/2016

pdf

11. 10. 2016 Príkazná zmluva č. 4/2016

pdf

11. 10. 2016 Príkazná zmluva č. 5/2016

pdf

11. 10. 2016 Príkazná zmluva č. 6/2016

pdf

11. 10. 2016 Príkazná zmluva č.7/2016

pdf

11. 10. 2016 Príkazná zmluva č. 8/2016

pdf

11. 10. 2016 Príkazná zmluva č. 9/2016

pdf

20. 10. 2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-611-03656

pdf

20. 10. 2016 Darovacia zmluva NN

pdf

24. 10. 2016 Darovacia zmluva Christiania

pdf

24. 10. 2016 Príkazná zmluva č. 10/2016

pdf

24. 10. 2016 Príkazná zmluva č. 11/2016

pdf

27. 10. 2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-613-03611

pdf

2. 11. 2016 Príkazná zmluva č. 12/2016

pdf

2. 11. 2016 Príkazná zmluva č. 13/2016

pdf

3. 11. 2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-612-03641

pdf

3. 11. 2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-612-03629

pdf

8. 11. 2016 Príkazná zmluva č. 14/2016

pdf

29. 11. 2016 Príkazná zmluva č. 15/2016

pdf

1. 12. 2016 Dohoda č. 16/36/010/95

pdf

12. 12. 2016 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

pdf

14.12.2016 Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 070/26/07 uzatvorenej dňa 5. 12. 2003