loga kniznicapp psk 

  

Zmluvy

Obsah článku

(na základe zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).

Rok 2020

pdf pdf  pdf

26. 6. 2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01880,  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-02129, 

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-02132 

pdf

19. 6. 2020 Dohoda o odbere tepelnej energie k Zmluve č. ZM-T-43/2017

pdfpdf

9. 6. 2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, č. zmluvy: 00357541; Dohoda o splátkach

 pdf

8. 6. 2020 Kúpna zmluva č. 2020/Poprad/01

pdf

5. 6. 2020 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2020 č. : MK-2961/2020/3.2

pdfpdf

11. 5. 2020 Dodatok k Zmluve o pripojení (pobočka Juh 3, oddelenie umenia Spišská Sobota)

pdf

14. 4. 2020 Zmluva č. 200/143/20Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

pdf

2. 3. 2020 Dodatok č. 1 k  ZMLUVE o dodávke a odbere tepla, teplej vody č. ZM-T-43/2017

 


 

Rok 2019

pdf

20.12.2019 Kúpna zmluva č. Z201938068_Z

 pdf

8. 11. 2019 Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 070/26/07 uzatvorenej dňa 5. 12. 2003

pdf

7. 11. 2019 Dohoda č. 19/36/010/84

pdf

15. 10. 2019 Príkazná zmluva č. 8/2019

pdf

15. 10. 2019 Príkazná zmluva č. 7/2019

pdf

15. 10. 2019 Príkazná zmluva č. 6/2019

pdf

15. 10. 2019 Príkazná zmluva č. 5/2019

pdf

15. 10. 2019 Príkazná zmluva č. 4/2019

pdf

15. 10. 2019 Príkazná zmluva č. 3/2019

pdf

15. 10. 2019 Príkazná zmluva č.2/2019

pdf

1. 10. 2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01772

pdf

19. 8. 2019 Zmluva o vzájomnej spolupráci s JDS so sídlom v Poprade a Podtatranskou knižnicou v Poprade

pdf

8. 8. 2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostiedkov č. 19-514-04547

pdf

27. 6. 2019 Dohoda o odbere tepelnej k Zmluve č.  ZM-T-43/2017

pdf

24. 6. 2019 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK-4344/2019/3.2
pdf

19. 6. 2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01914

pdf

11. 6. 2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, č. 00357541

pdf

7. 6. 2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01772

pdf

5. 6. 2019 Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v Podtatranskej knižnici v Poprade

pdf

31. 5. 2019 Zmluva o výpožičke - tiililand o. z.

pdf

11. 4. 2019 Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní

pdf

5. 4. 2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 19/2019/OPKaCR

pdf

5. 4. 2019 Darovacia zmluva Galéria Nedbalka, n. o.

pdf

25. 3. 2019 Darovacia zmluva Eurovia - Kameňolomy s. r. o.

pdfpdf

22. 3. 2019 Dodatky č. 4 k Zmluve o nájme spoločných častí a spoločných zariadení v bl. Leto

pdf

21. 3. 2019 Zmluva o dielo

pdf

21. 3. 2019 Zmluva o poskytnutí služieb

pdf

4. 3. 2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov (SNK Martin)

pdf

21. 1. 2019 Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

pdf 

11. 1. 2019 Príkazná zmluva č. 1/2019

 


  Rok 2018

pdf

2. 1. 2018 Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v Podtatranskej knižnici v Poprade

pdf

23. 2. 2018 Zmluva o výpožičke

pdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdf

26. 2. 2018 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Batizovce_Lučivná_Matiašovce_Mlynčeky_Nová Lesná_Rakúsy_Spišská Teplica_Vikartovce

pdf

28. 2. 2018 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnic_ Švábovce

pdf

28. 2. 2018 Zmluva o výpožičke č. 5/2018

pdfpdfpdfpdf

1. 3. 2018 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_ Slovenská Ves_Spišský Štiavnik_Stará Lesná_Šuňava

pdfpdf

8. 3. 2018 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní  činnosti obecnej knižnice_Bušovce_Reľov

pdf

 19. 3. 2018 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice _Hôrka

pdf

9. 4. 2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 18/2018/OK

pdf

9. 4. 2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 19/2018/OK

pdf

12. 4. 2018 Zmluva o pripojení č. 24ZVS00000419327

pdf

27. 4. 2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-01957

pdf

27. 4. 2018 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Ždiar

pdf

27. 4. 2018 Zmluva o poskytnurí finančných prostriedkov č. 18-512-02028

pdf

9. 5. 2018 Zmluva o reklame a propagácii

pdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdf

9. 5. 2018 Zmluvy o dielo, Licenčné zmluvy, Protokoly o odovzdaní a prevzatí diela - medzinárodná konferencia - Vznik Českolsovenska

pdf

31. 5. 2018 Zmluva o reklame a propagácii (RITRO)

pdf

4. 6. 2018 Zmluva o vzájomnej spolupráci

pdf

12. 6. 2018 Zmluva /dodatok o poskytovaní  verejných  služieb/ Zmluva o pripojení/Pobočka Juh 3

pdf

12. 6. 2018 Zmluva /dodatok o poskytovaní  verejných  služieb/ Zmluva o pripojení/Oddelenie umenia Spišská Sobota

pdf

12. 6. 2018 Príkazná zmluva č. 2/2018

pdf

27. 6. 2018 Zmluva o uverejnení inzercie (QUO-48476-M9S9/1)

pdf

20. 7. 2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04453

pdf

20. 7. 2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu... č. MK-4325/2018/3.2

pdf

23. 7. 2018 Zmluva o dielo č. SK-2018-Z258

pdf

23. 7. 2018 Zmluva o dielo č. SK-2018-Z259

pdf

23. 7. 2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov č. SK-2018-Z260

pdf

9. 8. 2018 Dohoda o odbere tepelnej energie k Zmluve č. ZM-T-43/2017

pdf

22. 8. 2018 Servisná zmluva o poskytnutí služieb a systémovej podpore IS MAGMA HCM č. SW/OD/2013/14

pdf

18. 9. 2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-120-00740

pdf

20. 9. 2018 Kúpna zmluva č. Z201838834_Z

 pdf

27. 9. 2018 Zmluva  so sprostredkovateľom o poskytovaní činností súvisiacich so súkromnou bezpečnostnou službou

pdf

26. 10. 2018 Poistka číslo: 700770125

pdf

26. 10. 2018 Poistka číslo: 8019325863

pdf

26.10. 2018 Poistka číslo: 700770219

pdf

29.10. 2018 Dohoda č. 18/36/010/80

pdf

19. 11. 2018 Príkazná zmluva č. 3/2018

pdfpdf

20. 11. 2018 Prákazná zmluva č. 4/2018 a 5/2018

pdfpdfpdfpdfpdf

pdfpdfpdf

26. 11. 2018 Príkazné zmluvy č. 6 - 13/2018

pdf

18. 12. 2018 Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu


 ROK  2017

pdf

2. 1. 2017 Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 22. 5. 2013

pdf

11. 1. 2017 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice _Nová Lesná

pdfpdfpdf

12. 1. 2017 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice _Lučivná_Reľov_Vikartovce

pdf

13. 1. 2017 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice _Matiašovce

pdf

17. 1. 2017 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_ Šuňava

pdf

18. 1. 2017 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Stará Lesná

pdfpdfpdf

19. 1. 2017 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Gánovce_Slovenská Ves_Švábovce

pdf

6. 2. 2017   Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme uzatvorenej dňa 2. 10. 1996

pdf

7. 2. 2017   Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Mlynčeky

pdfpdf

16. 2. 2017 Dododa o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Hôrka_Spišský Štiavnik

pdf

27. 2. 2017 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice _Batizovce
pdf

1. 3. 2017  Zmluva č. 393/143/14Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - Západ

pdf

1. 3. 2017 Zmluva č. 392/145/17Pv - Spišská Sobota

pdf

6. 3. 2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 7/2017/OK

pdf

6. 3. 2017 Zmluva o poskytnurí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 12/2017/OK

pdf

9. 3. 2017 Zmluva o uverejnení inzercie (QUO-33561-D8X5/0) Mediatel

pdf

30. 3. 2017 Zmluva o výpožičke č. 6/2017

pdf

5. 4. 2017 Objednávka programu Biznis (VSE)

pdf

22.6.2017 Zmluva o nájme (Krajské múzeum Prešov)

pdf

26.6.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2017 č. MK-4336/2017/7.2

pdf

19. 7. 2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-512-01739

pdf

13. 9. 2017 Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000042087D

pdf

25.9.2017  Zmluva o nájme (Krajské múzeum Prešov)

pdf

30. 10. 2017 Dohoda č. 17/36/010/91

pdf

30.10. 2017 Zmluva o dielo

pdf

10. 11. 2017 Zmluva o dielo

pdf

28. 11. 2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-512-01804

pdf

28. 11. 2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-512-01804

pdf

30. 11. 2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02265

pdf

30. 11. 2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02265

pdf

30. 11. 2017 Dohoda o ukončení zmluvy uzatvorenej dňa: 31.12.2014

pdf

4. 12. 2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 00357541

pdf

4. 12. 2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A7351665

pdf

22. 12. 2017 Kúpna zmluva č. Z201769431_Z


 

Rok 2016

pdf

4. 1. 2016 Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností

pdf

4. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Švábovce

pdf

4. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Šuňava

pdf

11. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Vikartovce

pdf

11. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Reľov

pdf

11. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Slovenská Ves

pdf

11. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Spišská Teplica

pdf

13. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Lučivná

pdf

14. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Mlynčeky

pdf

19. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Hôrka

pdf

20. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Spišský Štiavnik

pdf

22. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Stará Lesná

pdf

22. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Ždiar

pdf

22. 1. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Batizovce

pdf

3. 2. 2016 Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy

pdf

4. 2. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Bušovce

pdf

22.2. 2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Rakúsy

pdf

19. 3. 2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 13/2016/OK

pdf

13. 5. 2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

pdf

30. 5. 2016 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2016 číslo: MK-4512/2016/3.2

pdf

13. 7. 2016 Nájomná zmluva na spoločné zariadenia objektu a na umožnenie vykonať inštaláciu odovzdávajúcej stanice tepla

pdf

29. 7. 2016 Zmluva o pripojení - Pobočka Juh 3

pdf

29. 7. 2016 Zmluva o pripojení - Spišská Sobota

pdf

7. 9. 2016 Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise

pdfpdf

19. 9. 2016 Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej vody

pdf

26.9. 2016 Príkazná zmluva č. 1/2016

pdf

26.9. 2016 Príkazná zmluva č. 2/2016

pdf

11. 10. 2016 Príkazná zmluva č. 3/2016

pdf

11. 10. 2016 Príkazná zmluva č. 4/2016

pdf

11. 10. 2016 Príkazná zmluva č. 5/2016

pdf

11. 10. 2016 Príkazná zmluva č. 6/2016

pdf

11. 10. 2016 Príkazná zmluva č.7/2016

pdf

11. 10. 2016 Príkazná zmluva č. 8/2016

pdf

11. 10. 2016 Príkazná zmluva č. 9/2016

pdf

20. 10. 2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-611-03656

pdf

20. 10. 2016 Darovacia zmluva NN

pdf

24. 10. 2016 Darovacia zmluva Christiania

pdf

24. 10. 2016 Príkazná zmluva č. 10/2016

pdf

24. 10. 2016 Príkazná zmluva č. 11/2016

pdf

27. 10. 2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-613-03611

pdf

2. 11. 2016 Príkazná zmluva č. 12/2016

pdf

2. 11. 2016 Príkazná zmluva č. 13/2016

pdf

3. 11. 2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-612-03641

pdf

3. 11. 2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-612-03629

pdf

8. 11. 2016 Príkazná zmluva č. 14/2016

pdf

29. 11. 2016 Príkazná zmluva č. 15/2016

pdf

1. 12. 2016 Dohoda č. 16/36/010/95

pdf

12. 12. 2016 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

pdf

14.12.2016 Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 070/26/07 uzatvorenej dňa 5. 12. 2003


 

Rok 2015

pdf
 7. 1. 2015  Dodatok č. 11 k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua

pdf

 7. 1. 2015  Súhrnná správa v zmysle § 99 ods. 2 Zákona č. 25/2006 Z. Z. o verejnom obstarávaní ... (4. Q 2014)

pdf

 9. 2. 2015  Zmluva o uverejnení firmy (Mediatel spol. s r. o. )

pdf

 9. 2. 2015  Zmluva o vzájomnej spolupráci (Organizačný výbor Veľkej ceny Slovenska a Podtatranská knižnica v Poprade)

pdf

24. 3. 2015 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu

pdf

25. 5. 2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č. 197/2015/OK

pdf

25. 5. 2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č. 198/2015/OK

pdf

25. 5. 2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č. 199/2015/OK

pdf

 1. 7. 2015 Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 070/026/07 uzatvorenej 5. 12. 2003

pdf

Zmluva o poskytnurí nenávratného finančného príspevku Z2213012010201

pdf

23. 7. 2015 Dodatok č. 11 k Zmluve č. 006/007

pdf

10. 7. 2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č. 303/2015/OK

pdf

10. 7. 2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č. 282/2015/OK

pdf

25. 8. 2015 Dodatok č. 12 k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke KIS Virtua a spolupráci na projekte KIS3G uzavretej dňa 23. 9. 2004

pdf

25. 9. 2015 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - projektová dokumentácia

pdf

16.10.2015  Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Rekonštrukcia elektrických rozvodov a výmena elektrických svietidiel

pdf

29. 10. 2015 VSE Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100317721C/2015

pdf

29. 10. 2015 Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve Bonusy ponuky "Ponuka NMD" 

pdf

29. 10. 2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo zmluvy: 00357541

pdf

29. 10. 2015 Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve Bonusy ponuky "Výmeny HSDPA - ZC zo dňa 11. 2. 2015

pdf

29. 10. 2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ZA ZC (POS) Číslo zmluvy: A7351665

pdf

16. 11. 2015 Kúpna zmluva č. Z2011533829

pdf

2. 12. 2015 Kúpna zmluva č. Z201538919

pdf

22. 12. 2015 Kúpna zmluva č. Z201541585

pdf

28. 12. 2015 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice_Nová Lesná

pdf

30. 12. 2015 Dodatok č. 2 ku Kolekttívnej zmluve zo dňa 22. 5. 2013


 

2014

Č. zmluvy

názov/predmet zmluvy

Hodnota
zmluvy v € 

 

 

 

             

Zverejnené
 

mluva o uverejnení inzercie

          mediatel 1 mediatel 2 4. 3. 2014
 

 

SÚHRNNÁ SPRÁVA v zmysle § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.

o verejnom obstarávaní ....

  pdf  

 3. 4. 2014

 

 

Zmluva o zabezpečení ochany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom

  pdf  

 1. 6. 2014

 

Zmluvy o účtoch

  pdf  pdf pdf  

2. 6. 2014

 

 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 208/2014OK                                     

  pdf   19. 6. 2014
 

 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 219/2014OK

  pdf   19. 6. 2014G
   

 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 221/2014OK

  pdf   19. 6. 2014
  Kúpna zmluva KIKA   pdf   13. 6. 2014
  Súhrnná správa 2. Q 2014   pdf    1. 7. 2014
  Dalkia - dodatok č. 9 k Zmluve č. 006/2007   pdf   11. 7. 2014
 

Zmluva č. 825/2014 MŠ a K o poskytnutí účelových

finančných prostriedkov (Liptovský Mikuláš )

      31. 7. 2014
 

GTS - Juh 3 a Spišská Sobota

(o poskytovaní verejných služieb - zmluva o pripojení)

  pdf   pdf   7. 8.2014
 

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 

Mesta Poprad č. 52/2014 OK a CR

  pdf   21. 8. 2014
 

Dohoda č. 50/PP/2014/§10

  pdf   10.9.2014
 

Kúpna zmluva KIKA

  pdf   18. 9.2014
  Darovacia zmluva   pdf   18.9.2014
  Dohoda č. 50/PP/2014/§ 10   pdf   18.9.2014
 

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad

č. 60/2014/OKaCR

  pdf   06.10.2014
  Darovacia zmluva   pdf   17.10.2014
 

Zmluva o odbere periodickej a neperiodickej tlače

  pdf  

21.11.2014

 

Zmluva o spracúvaní osobných údajov (SNK  - PK v systéme Virtua)

  pdf  

25.11.2014

 

Dodatok k Zmluve o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody

  pdf  

12.12.2014

  Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 22. 5. 2013   pdf   18.12.2014
 

Dodatok č. 1 ku komisionárskej zmluve zo dňa 12. 7. 2012

  pdf  

23.12.2014

 

Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy

  pdf  

30.12.2014

 

Zmluva o poskytovaní služieb

  pdf  

31.12.2014


 

 

 

2013

Č. zmluvy

názov/predmet zmluvy

  Zverejnené
 

Zmluva o uverejnení inzercie

pdf 14. 2. 2013
 

GTS Slovakia a.s. Zmluva o pripojení

pdf 22. 2. 2013
 

Zmluva o poskytnutí grantu

pdf 28. 2. 2013
 

Zmluva GTS_Západ

pdf 8. 3. 2013
  Zmluva GTS_Juh 3 pdf 8. 3. 2013
  Zmluva GTS_Sobota pdf 8. 3. 2013
  Mandátna zmluva - Hasil pdf 8. 4. 2013
  Dodatok k zmluve - Objednávka programu Biznis pdf 22. 4. 2013
  Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 070/26/07 pdf 13. 5. 2013
 

Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v Podtatranskej knižnici v Poprade - Pozn.: oprava IČO: 37781189

pdf 22. 5. 2013
286/2013/OK Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR                                                        pdf 29. 5. 2013
389/2013/OK Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR pdf 22. 8. 2013
  Kúpna zmluva KIKA                                                                       pdf 26. 8. 2013
  Kúpna zmluva KIKA 2 pdf 30. 8. 2013
  Zmluva o výpožičke - verejný internet pdf 9. 10. 2013
  Zmluva - Orange  pdf
28.11.2013
  Dodatky k zmluve - Orange

 pdf pdf

 pdf

28.11.2013
  Súhlas - Orange  pdf
28.11.2013
  Slovanet - pobočka Juh 1 pdf 20.12.2013
  Slovanet - Západ  pdf 20.12.2013
 

SÚHRNNÁ SPRÁVA

v zmysle § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ....
pdf 27. 12.2013

 

 

č. zmluvy

názov/predmet zmluvy

hodnota zmluvy v

zverejnené

 

 

 

 

 

01597078M

GTS Slovakia a. s.  Zmluva o pripojení

1067

 pdf

25.5.2011

8

 

Dodatok k zmluve o spolupráci uzavretej dňa23. septembra 2004 pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G

1087 USD

 

30.5.2011

-

 

Potvrdenie o uzatvorení zmluvy o uverejnení inzercie prostredníctvom telefonického predaja

237,60

 pdf

30.5.2011

11/§ 52a/2011/NP V-2 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

453,60

 pdf 30.5.2011
  Kúpna zmluva (Albatros Media)

 

 pdf 30. 8. 2011
- Komisionárska zmluva uzatvorená v zmysle § 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)    pdf 19.9.2011
HD 12-10-0037-2011 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 728,00  pdf 19.9.2011
409/2011/OK Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 5 000,-  pdf 19.9.2011
394/2011/OK

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

7 125,-  pdf 19.9.2011
1643420789 GTS Slovakia a.s. Zmluva o pripojení    pdf 20.9.2011
  Zmluva o nájme nebytových priestorov 9900,72  pdf 30.9.2011
č.31/§ 52a/2011/NP V-2 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 151,20   28.10.2011
 

Kúpna zmluva - Samoobslužná jednotka na vracanie dokumentov - bibliobox.7512,00

7512,- 

 pdf 4.11.2011
 

Kúpna zmluva - nábytok, ŠATEX Adrián Šavel

11750,-

 pdf 7.11.2011
1950190789/03 GTS Slovakia a.s. Zmluva o pripojení - Juh 3 144,00  pdf 19.11.2011
2211720789/04 GTS Slovakia a.s. Zmluva o pripojení - Západ (projekt) 144,00  pdf 19.11.2011
7041830789/03 GTS Slovakia a.s. Zmluva o pripojení - Spišská Sobota 144,00  pdf 19.11.2011
21 1 1090 Úrazové poistenie - 102 - krátkodobé - aktivačné práce    pdf 22.11.2011
  Zmluva o uverejnení inzercie 204,00  pdf 22.11.2011
00357541 Dodatok k zmluve o pripojení - Orange    pdf 1. 12. 2011
2012
27/2011/P Nájomná zmluva o dočasnom úžívaní pozemku 0,12  pdf 30. 1. 2012
  Zmluva o nájme nebytových priestorov 9900,72  pdf 1. 2. 2012
  Zmluva o nájme nebytových priestorov    pdf 22. 2. 2012
  Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov 3702,26  pdf 22. 2. 2012
  Zmluva o umiestnení informačných údajov 135,00 pdf 28.3.2012
  Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 070/26/07 282,00   10.5.2012
  Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu... 13 263,92 pdf 10. 5. 2012
100741407ZoP

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete

  pdf 21. 5. 2012
100740178ZoP Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete   pdf 21. 5. 2012

 220/2012/OK

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR  č. 6 000,- pdf 18. 6. 2012

401597078M

GTS Slovakia a.s. Zmluva o pripojení

  pdf 19. 6. 2012

5100317721C

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny (Hraničná 14)

  pdf 9. 7. 2012

5100317721C

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny (Hraničná 15)

  pdf 9. 7. 2012
 

Komisionárska zmluva uzatvorená v zmysle § 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

  pdf 12. 7. 2012
 

Dodatok č. 7 k Zmluve č. 006/2007 (Dalkia)

  pdf 30. 7. 2012
 

Zmluva o poskytovaní knižnično-informačných služieb nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým používateľom

  pdf 26. 9. 2012
 

Dodatok č. 9 k zmluve o spolupráci uzavretej dňa23. septembra 2004 pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G

  pdf 2012