loga kniznicapp psk 

  

Zmluvy

Obsah článku

 

 

 

2013

Č. zmluvy

názov/predmet zmluvy

  Zverejnené
 

Zmluva o uverejnení inzercie

pdf 14. 2. 2013
 

GTS Slovakia a.s. Zmluva o pripojení

pdf 22. 2. 2013
 

Zmluva o poskytnutí grantu

pdf 28. 2. 2013
 

Zmluva GTS_Západ

pdf 8. 3. 2013
  Zmluva GTS_Juh 3 pdf 8. 3. 2013
  Zmluva GTS_Sobota pdf 8. 3. 2013
  Mandátna zmluva - Hasil pdf 8. 4. 2013
  Dodatok k zmluve - Objednávka programu Biznis pdf 22. 4. 2013
  Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 070/26/07 pdf 13. 5. 2013
 

Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v Podtatranskej knižnici v Poprade - Pozn.: oprava IČO: 37781189

pdf 22. 5. 2013
286/2013/OK Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR                                                        pdf 29. 5. 2013
389/2013/OK Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR pdf 22. 8. 2013
  Kúpna zmluva KIKA                                                                       pdf 26. 8. 2013
  Kúpna zmluva KIKA 2 pdf 30. 8. 2013
  Zmluva o výpožičke - verejný internet pdf 9. 10. 2013
  Zmluva - Orange  pdf
28.11.2013
  Dodatky k zmluve - Orange

 pdf pdf

 pdf

28.11.2013
  Súhlas - Orange  pdf
28.11.2013
  Slovanet - pobočka Juh 1 pdf 20.12.2013
  Slovanet - Západ  pdf 20.12.2013
 

SÚHRNNÁ SPRÁVA

v zmysle § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ....
pdf 27. 12.2013

 

 

č. zmluvy

názov/predmet zmluvy

hodnota zmluvy v

zverejnené

 

 

 

 

 

01597078M

GTS Slovakia a. s.  Zmluva o pripojení

1067

 pdf

25.5.2011

8

 

Dodatok k zmluve o spolupráci uzavretej dňa23. septembra 2004 pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G

1087 USD

 

30.5.2011

-

 

Potvrdenie o uzatvorení zmluvy o uverejnení inzercie prostredníctvom telefonického predaja

237,60

 pdf

30.5.2011

11/§ 52a/2011/NP V-2 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

453,60

 pdf 30.5.2011
  Kúpna zmluva (Albatros Media)

 

 pdf 30. 8. 2011
- Komisionárska zmluva uzatvorená v zmysle § 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)    pdf 19.9.2011
HD 12-10-0037-2011 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 728,00  pdf 19.9.2011
409/2011/OK Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 5 000,-  pdf 19.9.2011
394/2011/OK

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

7 125,-  pdf 19.9.2011
1643420789 GTS Slovakia a.s. Zmluva o pripojení    pdf 20.9.2011
  Zmluva o nájme nebytových priestorov 9900,72  pdf 30.9.2011
č.31/§ 52a/2011/NP V-2 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 151,20   28.10.2011
 

Kúpna zmluva - Samoobslužná jednotka na vracanie dokumentov - bibliobox.7512,00

7512,- 

 pdf 4.11.2011
 

Kúpna zmluva - nábytok, ŠATEX Adrián Šavel

11750,-

 pdf 7.11.2011
1950190789/03 GTS Slovakia a.s. Zmluva o pripojení - Juh 3 144,00  pdf 19.11.2011
2211720789/04 GTS Slovakia a.s. Zmluva o pripojení - Západ (projekt) 144,00  pdf 19.11.2011
7041830789/03 GTS Slovakia a.s. Zmluva o pripojení - Spišská Sobota 144,00  pdf 19.11.2011
21 1 1090 Úrazové poistenie - 102 - krátkodobé - aktivačné práce    pdf 22.11.2011
  Zmluva o uverejnení inzercie 204,00  pdf 22.11.2011
00357541 Dodatok k zmluve o pripojení - Orange    pdf 1. 12. 2011
2012
27/2011/P Nájomná zmluva o dočasnom úžívaní pozemku 0,12  pdf 30. 1. 2012
  Zmluva o nájme nebytových priestorov 9900,72  pdf 1. 2. 2012
  Zmluva o nájme nebytových priestorov    pdf 22. 2. 2012
  Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov 3702,26  pdf 22. 2. 2012
  Zmluva o umiestnení informačných údajov 135,00 pdf 28.3.2012
  Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 070/26/07 282,00   10.5.2012
  Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu... 13 263,92 pdf 10. 5. 2012
100741407ZoP

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete

  pdf 21. 5. 2012
100740178ZoP Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete   pdf 21. 5. 2012

 220/2012/OK

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR  č. 6 000,- pdf 18. 6. 2012

401597078M

GTS Slovakia a.s. Zmluva o pripojení

  pdf 19. 6. 2012

5100317721C

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny (Hraničná 14)

  pdf 9. 7. 2012

5100317721C

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny (Hraničná 15)

  pdf 9. 7. 2012
 

Komisionárska zmluva uzatvorená v zmysle § 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

  pdf 12. 7. 2012
 

Dodatok č. 7 k Zmluve č. 006/2007 (Dalkia)

  pdf 30. 7. 2012
 

Zmluva o poskytovaní knižnično-informačných služieb nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým používateľom

  pdf 26. 9. 2012
 

Dodatok č. 9 k zmluve o spolupráci uzavretej dňa23. septembra 2004 pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G

  pdf 2012